Referenties

De Droom & Leef-conferentie draait om het leven van Jozef en helpt mensen om door hun levensfasen heen te gaan, te zien waar pijnpunten opgeruimd konden worden zodat mensen voller zouden kunnen gaan leven. Als mens heb je soms de tijd nodig om te reflecteren op je leven. Om terug te gaan naar de hoogte- en dieptepunten van je bestaan en deze in het licht van Gods aanwezigheid te brengen. Talloze vrouwen uit onze kerk reserveerden tijd om zich in te leven in het verhaal van Jozef en daar hun eigen levenslijn naast te leggen. Het effect van die aanpak was geweldig! Veel vrouwen getuigden van herstel en heling en kwamen als andere vrouwen terug in hun gezinnen. 

Jan Wolsheimer, voorganger

Programma’s veranderen geen levens…  Dat doet God! Maar na een aantal jaar met dit pastorale bemoedigingsprogramma te hebben gewerkt, kan ik wel zeggen dat God het op bijzondere manier gebruikt. Telkens gaan mensen lichter weg dan ze kwamen; een overgebleven hoopje as vertelt het verhaal van de pijn en het verdriet die deelnemers op briefjes bij het kruis brengen en uiteindelijk verbranden. Het programma is eenvoudig, maar niet simpel. Zet het kruis centraal, maar is niet eenzijdig. Is pastoraal, maar niet soft. Intensief, maar niet saai. De duidelijke Bijbelse verhaallijn van Jozef geeft herkenning en houvast. Het programma is een fijn evenwicht van onderwijs, getuigenis, drama, gesprek en creativiteit; allemaal erop gericht de deelnemer mee te nemen in het verwerken van wonden uit het verleden, al die dingen bij Jezus te brengen, en stappen te zetten in vrijheid in Hem. Van harte aanbevolen! 

Teamlid Droom & Leef

© 2011 – 2019 Droom & Leef, ontwerp Beetje liefde