Cursussen

De cursus kan verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld acht avonden en een weekend, of vier weken elke zaterdag. Een cursus is dus meer flexibel in opzet. Vaak wordt de cursus in de kerk of in een huiskringvorm gegeven, waardoor de kosten laag gehouden kunnen zijn. Om de diepgang te behouden maak je huiswerk uit in de cursusboek.  

Meer weten of inschrijven?

“Ik heb geleerd dat alle emoties door God geschapen zijn en dat wij ze mogen/ moeten uiten. Ik heb een keuze in hoe ik omga met deze emoties, breng ik ze bij God of plant ik een zaadje van bitterheid in mijn hart.”

Anoniem

Referenties

Onze kerk heeft als pilot gefungeerd voor de cursusvorm.  Zo’n cursus past heel goed in een lokale gemeente. Reflecteren, geconfronteerd worden maar ook God ontmoeten die op die plaatsen van je leven wil zijn waar je zelf niet of nauwelijks durft te komen. Die schaduwplaatsen in je leven gaan niet vanzelf weg, dat kan alleen als het licht van God gaat schijnen op die diep weggestopte plekken van ons bestaan. Ik kan de cursus van harte aanbevelen voor iedere kerk die de verantwoording wil nemen voor haar leden.

Jan Wolsheimer, voorganger

“Ik heb God beter leren kennen, Ik had altijd het gevoel van een strenge, oordelende maar rechtvaardige vader. Ik heb geleerd dat het oordelende er niet is door wat Jezus heeft gedaan voor mij. God is nu een liefhebbende vader.”

Anoniem

Hart van Osdorp is een interculturele, christelijke kerk in Amsterdam-Osdorp. 

Wij hebben met een groep van 12 Iraniërs de Jozef conferentie (in farsi vertaald) bezocht. De geestelijke diepgang van de cursus is opvallend. De cursus brengt de deelnemer namelijk bij zijn eigen leven en ziel. De cursus helpt jouw leven voor God te brengen en stimuleert om levensbepalende gebeurtenissen met God door te spreken en aan hem te geven. Uit de reacties van onze deelnemers bleek dat de cursus hen erg goed heeft gedaan. Zij waagden zich aan een opruiming in hun leven. Wij bevelen de Droom & Leef conferentie hierom van harte aan!

Voorganger Hart van Osdorp

© 2011 – 2019 Droom & Leef, ontwerp Beetje liefde